Na današnji dan 1906. godine rođen je revolucionar, književnik, publicist i novinar Veselin Masleša

Objavljeno 20. travnja 2024, od Il Grido del Popolo©️

Veselin Masleša je rođen u Banja Luci 20. travnja 1906. Pohađao je gimnaziju u Banjoj Luci, gdje se priključio naprednom omladinskom pokretu te postao član SKOJ-a. Studirao je pravo u Zagrebu, političku ekonomiju i sociologiju u Frankfurtu na Majni i Parizu (1925–27). Zbog revolucionarnoga rada onemogućeno mu je daljnje studiranje u Francuskoj te je u Osijeku postao član uredništva Hrvatskoga lista. Godine 1928. u Beogradu je počeo raditi kao novinar Beogradskih novosti i s Otokarom Keršovanijem pokrenuo časopis Nova literatura, u kojem je objavio prve književne i sociološke članke. Također je surađivao u časopisima Stožer, Književnik, Danas i Nin te bio član uredništva Naša stvarnost i Narodno blagostanje.

Od 1928. bio je član KPJ-a. Zbog političke djelatnosti u razdoblju 1927–41. bio je uhićen desetak puta. Po izbijanju Travanjskoga rata 1941., sudjelovao je u ustanku u Crnoj Gori, organizirao rad Pokrajinskoga komiteta KPJ-a za Crnu Goru i Glavnoga štaba za Crnu Goru i Boku te pokrenuo i uređivao listove Sloboda i Naša borba. Godine 1942. bio je član Politodjela 4. proleterske crnogorske brigade, s kojom prelazi u Bosansku krajinu, gdje je postao član uredništva Borbe. Istodobno je uređivao Narodno oslobođenje i surađivao u Vojno-političkom pregledu i Komunistu. Autor je studija Mlada Bosna (1945) i Svetozar Marković (1945).

Na Prvom zasjedanju AVNOJ-a u Bihaću 1942. izabran je u Izvršni odbor. U IV. (Bitka na Neretvi) i V. (Bitka na Sutjesci) neprijateljskoj ofenzivi bio je član Politodjela 5. proleterske (crnogorske) brigade. Poginuo je pri pokušaju proboja 3. divizije na Ozrenu.

“Rat je negacija čoveka.” – Veselin Masleša