About us

Il Grido Del Popolo/Krik naroda

Nešto o nama, ili tko smo mi…

Svjedoci smo, unatrag niz godina, nicanja brojnih blogova, foruma, web portala, kojima je tendencija promoviranje lijevog spektra društvene akcije i političke odgovornosti: mnogi, pozivajući se na svjetlije stranice zajedničkih balkanskih prostora, ne nudeći pri tom – izuzev zova nostalgije za nepovratno izgubljenom prošlošću – smislena i svrsishodna rješenja koja bi mogla ponuditi bar poticaj, ako već ne i moguće rješenje izlaska iz ovog svojevrsnog “cul de sac” u kojeg smo se svi, manje više svojevoljno utrpali. Daleko od toga da svojim angažmanom na ovim stranicama namjeravmo promijeniti stvarnost – ali da ćemo doprinijeti percepciji bar uzroka ovakvoj svakidašnjici, kao i smjernicama na putu ka promišljanju iznalaženja mogućih rješenjai pokušati okupiti istomišljenike na tom trnovitom putu – da, inače ne bismo ni prionuli ovakvom zadatku.

Naravno, naša adresa uključuje sve osviještene, malo zalutale u magli, prilično konfuzne nam stvarnoati, okupljanje svih takvih aktera pod jedan zajednički nazivnik i jedan istovrsni cilj koji se ne ograničava na isključivo balkanske prostore. Stoga će u skorijoj budućnosti, tekstovi na našem blogu biti objavljivani na više jezika, među kojima će biti i engleski, španjolski, talijanski, slovenački, hrvatski, srpski, makedonski, bugarski, ruski…

Znanstveni dogmatizam koji već duže vrijeme nalazi prostor na agendi “intelektualne” ljevice, baca u sjenu čak i crkveni dogmatizam koji skoro neprimjetno, ali sigurno, u svom narativu preuzima ideje koje bi trebale biti svojstvene upravo izričaju ljevice, stvarajući prividnu sliku rada na dobrobit cjelokupne zajednice. Iz tog razloga, mnogi na ljevici izjave sadašnjeg Pape – koji se svesrdno zalaže za prestanak ratova, iskorijenjenje gladi u svijetu itd, trošeći pri tom ta ista Crkva silne milione eura za vlastitu raskoš, da ostalo niti ne spominjemo, prihvaćaju sa svojevrsnom simpatijom, ne vodeći računa o perfidnoj ulozi Crkve kroz stoljeća i njenom sposobnošću adapatacije na svakovrsne društvene prilike.

Govoreći o znanstvenom dogmatizmu, moramo potencirati jednu činjenicu: današnja ljevica se uporno poziva na Marxovu nepogrešivost, zanemarujući pri tom vrijeme u kojem živimo. Svjesni smo da se puno toga promijenilo u vezi kretanja kapitala i tržišta rada, od tih vremena do sada, u kojem posrnuli globalizam munjevito mijenja tok historije, a s time i način razmišljanja i djelovanja u društvu.

…ljubljansko popodne u jednom kafeu na radničkoj periferiji grada:

Za okolnim stolom radnici iz neke od ex-Yu republika, pripadnici radničke klase koji asocirju na svu bijedu kapitalizma, moderni proleteri koji u novonastalom kapitalizmu naših prostora, bivaju izrabljivani na najgori mogući način, od minimalne zarade na teškim poslovima, preko uskraćivanja zaštite na radnom mjestu, pa sve do lišenja sindikalnih prava i prava na organiziranje. Postavlja se pitanje, kako doprijeti do tih radničkih masa, te ih pokrenuti da bar pokušaju poboljšati vlastitu egzistenciju?! Što li današnjim radnicima- djelatnicima, zaposlenicima, svima onima koji egzistenciju zasnivaju isključivo na plodovima vlastitog rada, nudi “intelektualna” ljevica?! Za razliku od svih ostalih, mi koji sebe ne svrstavamo u te redove, ne nudimo – NIŠTA.

Želja nam je samo da se pokušamo približiti rasvjetljavanju pojedinih ključnih točaka koje bi nas mogle uputiti u pronalaženje puta u neku drukčiju budućnost namjerno izostavljamo “svjetliju”, jer iza svega se ipak krije nepoznanica koja ne mora svima biti prihvatljiva. Uvjereni smo da je tako nešto moguće i ostvarljivo, prepoznavajući ključne probleme, usmjeravanjem zajedničkih snaga ka rješavanju gordijskog čvora, te da je za takvu zadaću potrebno puno truda i vremena, a svjesni smo da je isprazno pisanje zadovoljavnje isključivo nečijih potreba.

Na ovom web portalu pronaći ćete tekstove koji ne zadiru u dubinu teorije, već se pokušavaju približiti svakidašnjem auditorijumu, ukazati mu na neke smjernice koje bi nas sve zajedno izvukle iz stanja status quo u koje smo svi duboko zapali. S time ćemo pokušati razbiti jednoobraznost onoga što do sada nudi mainstream ljevica. U tu svrhu citiramo briljantnog Victora Sergea kad govori o dogmatizmu i o strahu od pogreške: “Materijalistička dijalektika bi trebala, čini se, da nam pomogne shvatiti kako, u neprekidnom osvajanju znanstvene istine, greška se uvijek manje više pomiješa s istom i nema uvijek tu zlosutnu ulogu koju joj na koncu pripisujemo.

Znanost nije kompletirana, a marxizam nije dogma, već uputstvo za akciju. I sama akcija proleterske pobjedničke partije je neophodno vezana uz empirizam, uz greške, uz tapkanje u mraku, uz fluktuacije u različitim smjerovima; bilo bi smješno od toga napraviti rigidnu i linearnu ideju. Na koncu, i za našu proletersku istinu bi bilo uputno da se ostvaruje neprekidno i zajedničkim naporima, plodonosnim oponašanjem, istraživanjem, diskusijama i bratskom borbom.

Kongres naših organizacija samosvjesno može prekinuti upitnosti doktrine koja zapovijeda akcijom ili koja prevladava nad istom. To je potrebno, jer ono što nam je iznad svega važno u mijenjanju svijeta jest sama efikasnost akcije. Ne bismo tražili da se ukinu pitanja filozofije kao ni pitanja znanstvenih metoda, umjetnosti ili povijesti, bez da se vratimo na dogmatsku tradiciju koncila Rimske Crkve.

Univerzalni stroj koji proizvodi istinu još nije izmišljena – a nije niti na nama marksističkim revolucionarima, da o tome sanjamo.”

Mišljenja smo da ovaj dugačak citat Victora Sergea najjezgrovitije pojašnjava naš pokušaj da ukaže na štetnost dogmatskog razmišljanja, čak i u slučaju kad je u pitanju “nepogrješiva” znanost.

Isto tako ukazuje i na naše namjere da objedinimo sve progresivne lijeve snage željne akcije, bez ikakvih podjela. S time bi ovaj web portal pomogao svim pristalicama pozitivnih društvenih promjena da pronađu potrebnu motivaciju za pokretanje političke akcije zajedničkim snagama, te da odbace indiferentnost spram svakodnevnice koja se podjednako tiče sviju nas.

Web portal je internacionalnog karaktera, i na njemu se objavljuju tekstovi na engleskom, španjolskom, talijanskom, slovenačkom, hrvatskom, srpskom, makedonskom, bugarskom i ruskom jeziku.

 

Napomena: stavovi koji se iznose u rubrikama kolumne i analize/mišljenja, ne moraju se nužno podudarati sa uređivačkom politikom ovog medija.

 

Autorska prava pripadaju isključivo web portalu Il Grido Del Popolo© Stoga, zabranjeno je svako prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije i glavnog i odgovornog urednika. Kontaktirajte nas na stosevicg@gmail.com