“To tell the truth is revolutionary” ― Antonio Gramsci

Сталин по прашањето за Меѓународниот ден на жената

Објавено на 8 март 2021 од “Гласот на народот” (IL GRIDO DEL POPOLO)

 

Ниту едно големо движење на угнетените не поминало во историјата на човештвото без учество на работните жени. Работните жени се најугнетените од сите угнетени, никогаш не останувале и не можеле да останат настрана од големиот пат на ослободителното движење. Ослободителното движење на масите како што е познато, издигна стотици и илјади големи маченици и хероини. Во редовите на борците за ослободување на кметовите застанаа десетици илјади жени трудбенички. Не е ни чудо, што револуционерното движење на работничката класа, најмоќното од сите ослободителни движења на угнетените маси, привлече под свое знаме милиони работни жени.

 

Меѓународниот ден на жената е показател на непобедливоста и преставник на големата иднина на ослободителното движење на работничката класа.

 

Работните жени, работнички и селанки, се огромна резерва на работничката класа. Таа резерва претставува цела половина од населението. Дали ќе биде женската резерва со работничката класа или против неа – од тоа зависи судбината на пролетерското движење, победата или поразот на пролетерската револуција, победата или поразот на пролетерската власт. Затоа првата задача на пролетеријатот и на неговиот водечки одред, Комунистичката партија, се состои во тоа, да поведе решителна борба за ослободување на жените, работничките и селанките од влијанието на буржоазијата, за политичко просветување и организирање на работничките и селанките под знамето на пролетеријатот.

 

Меѓународниот ден на жената е средство за придобивање на женската работна резерва на страната на пролетеријатот.

 

Но работните жени не се само резерва. Тие можат и – при правилна политика на работничката класа – треба да станат вистинска армија на работничката класа, дејствувајќи против буржоазијата. Да се искове од женската работна резерва армија на на работничките и селанките, која ќе дејствува рамо до рамо со големата армија на пролетеријатот – втората клучна задача на работничката класа.

 

Меѓународниот ден на жената треба да стане средство за трансформација на работничките и селанките од резерва на работничката класа во активна армија на пролетерското ослободителното движење.

 

Да живее Меѓународниот ден на жената!

 

Правда бр. 66, 8 март 1925 година.

 

“To tell the truth is revolutionary” ― Antonio Gramsci